Ponad milion złotych wsparcia dla bezdomnych w Rzeszowie

Rzeszowscy bezdomni otrzymają wsparcie wynoszące ponad 1,5 miliona złotych. W jakiej formie i na jakiej podstawie zostanie przekazane to wsparcie? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że środki finansowe zostaną przekazane do Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta. I to właśnie ten podmiot otrzymał fundusze, które mają być wykorzystane na pomoc bezdomnym

Środki finansowe na pomoc bezdomnym

Podarowane pieniądze mają być przede wszystkim wykorzystane na to, aby bezdomni mieli zapewnione noclegi i miejsca w schroniskach. Oprócz tego te pieniądze mają zostać wykorzystane także na to, aby taką noclegownie można było w ogóle prowadzić. Umowy na przekazanie pieniędzy zostały już podpisane przez samego prezydenta miasta Konrada Fijołka. Według osoby prowadzącej Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia świętego Brata Alberta, przekazane pieniądze zostaną wykorzystane nie tylko na zapewnienie miejsc w schroniskach oraz wyżywienia, jednak również na przydatne szkolenia dla osób korzystających z pomocy Towarzystwa.