Odwiedziny w Regionalnej Składnicy Zabytków Archeologicznych podczas Europejskich Dni Archeologii

W dniu 16 czerwca odbyło się wyjątkowe zwiedzanie Regionalnej Składnicy Zabytków Archeologicznych, która mieści się w miejscowości Zgłobnie, będącej częścią gminy Boguchwała. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach obchodów piątej edycji Europejskich Dni Archeologii, które mają na celu promowanie tej dziedziny nauki oraz umożliwienie bliższego zapoznania się z jej osiągnięciami.

Uczestnicy tego specjalnego dnia mieli okazję zobaczyć wnętrze obiektu, które zazwyczaj nie jest dostępne dla ogółu zwiedzających. W trakcie wizyty można było zapoznać się z przechowywanymi tam zabytkami archeologicznymi, zgromadzonymi w magazynie specjalnie przeznaczonym do tego celu. Była to wyjątkowa okazja do przyjrzenia się bogactwu kulturowemu regionu oraz odkryciom dokonanym przez archeologów na przestrzeni lat.

Europejskie Dni Archeologii są ważnym wydarzeniem na mapie kulturalnej Europy, które przyczynia się do szerzenia wiedzy o przeszłości kontynentu oraz doceniania pracy archeologów, którzy odkrywają i dokumentują ślady dawnych kultur. Poprzez tego typu inicjatywy, społeczeństwo ma szansę zrozumieć znaczenie badań archeologicznych oraz docenić wartość zabytków będących świadkami minionych epok.