Zarządzenie w sprawie ochrony rezerwatu „Lisia Góra”

Według wyników badań przeprowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rezerwat przyrody „Lisia Góra” wymaga szczególnej troski. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podjął kroki w celu zabezpieczenia tego obszaru, wydając zarządzenie dotyczące stworzenia planu ochrony dla tego rezerwatu. Celem tego planu jest szczególna ochrona starych dębów rosnących na terenie rezerwatu.

Zarządzenie to dotyczy również przywrócenia części rezerwatu do stanu świetlistej dąbrowy. To podejście ma na celu zachowanie i odtworzenie naturalnej struktury tego ekosystemu, co przyczyni się do jego długotrwałego zachowania.

Rezerwat Lisia Góra, położony w bliskim sąsiedztwie miejskich terenów rekreacyjnych nad rzeką Wisłokiem, to prawdziwa zielona oaza i dzika enklawa na mapie Rzeszowa. Jego naturalne walory oraz korzystna lokalizacja czynią go jednym z najważniejszych punktów turystycznych miasta, a także popularnym miejscem spacerów jego mieszkańców.

Niedawno został opracowany dokument, który ma na celu poprawić ochronę tej cennej przyrodniczo przestrzeni. Dzięki niemu działania mające na celu zabezpieczenie tego miejsca będą mogły być realizowane w sposób bardziej skuteczny i zorganizowany.