Obowiązek sprawozdawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. dla edukacyjnych placówek na rok 2023

W kontekście realizacji Priorytetu 3, jakim jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0., ustalonego na okres 2021-2025, pragnę przywrócić do pamięci konieczność dostarczenia raportów i rezultatów monitoringu za rok 2023 do 15 stycznia tegoż roku.

Przedszkola, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, które miały zaszczyt otrzymać wsparcie finansowe na rok 2023 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, mają możliwość wykorzystania środków do końca grudnia tego roku na planowane zakupy.

Chciałbym przypomnieć organom zarządzającym przedszkolami, szkołami i bibliotekami edukacyjnymi o obowiązkach sprawozdawczych związanych z tym programem. Do 15 stycznia 2024 roku wojewodowie będą oczekiwać na sprawozdania dotyczące realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0. Wraz z przejrzystą tabelą sprawozdawczą (indywidualną dla Interwencji 3.1 oraz Interwencji 3.2), należy dostarczyć wojewodom, za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, odpowiednio wypełnione tabele monitorujące, które będą wykorzystane do oceny NPRCz 2.0., uwzględniając podział na różne kierunki interwencji.