Rzeszów ogłasza konkurs na wsparcie projektów kulturalnych z budżetem wynoszącym ponad 500 tys. złotych!

Zachęcając do tworzenia i propagowania kultury, miasto Rzeszów podjęło inicjatywę ogłoszenia II otwartego konkursu ofert, który ma na celu wspieranie projektów kulturalnych. Konkurs ma szansę zaangażować mieszkańców miasta w różnego rodzaju działania artystyczne i kulturalne, takie jak festiwale, koncerty, publikacje, wystawy czy warsztaty i inne przedsięwzięcia artystyczne w celu wzbogacenia kulturalnej atmosfery miasta.

Ten ambitny projekt ma na celu rozwijanie różnorodnych inicjatyw związanych z kulturą, sztuką i narodowym dziedzictwem, wszystko to zgodnie ze „Strategią Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa na lata 2023 – 2030”. Oznacza to, że dysponując budżetem wynoszącym ponad 500 tysięcy złotych, miasto Rzeszów nie tylko promuje kulturę na lokalnym poziomie, ale również stara się przyczynić do jej rozwoju na szerszą skalę.