Odnowa historycznych obiektów Rzeszowa dzięki miejskim dotacjom

Rzeszów, stolica Podkarpacia, przeznaczy z lokalnego budżetu 250 tys. zł na odbudowę trzech zabytkowych obiektów miasta. Dotacje te poświęcone są na renowację Dworu Chłapowskich, usytuowanego na osiedlu Słocina, kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla oraz cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

Decyzje te zostały formalizowane w ratuszu Rzeszowa poprzez podpisanie umów na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyżej wymienionych miejsc. Jak podkreślił prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, kontrakty te zostały zrealizowane w porozumieniu z organizacjami i stowarzyszeniami odpowiedzialnymi za codzienną opiekę nad tymi cennymi dla miasta zabytkami.

„W bieżącym roku przeznaczyliśmy dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach w kwocie 250 tys. zł. Wierzymy, że w przyszłości uda nam się przekazać znacznie więcej funduszy na ten cel. Mam nadzieję, że w wyniku zmian w systemie finansowania samorządów będziemy mogli zwiększyć ilość środków przeznaczanych na renowacje zabytków” – skomentował Fijołek.

Dotację w kwocie 100 tys. zł otrzymała fundacja Domus Pacis, która sprawuje opiekę nad dworem Chłapowskich na osiedlu Słocina. Przekazane środki zostaną wykorzystane na prace remontowe i konserwacyjne przede wszystkim podstawy elewacji tego zabytkowego budynku.