Ochrona pomnika Czynu Rewolucyjnego: Miasto Rzeszów stara się o wpisanie go do rejestru zabytków

W odpowiedzi na decyzję zakonu bernardynów, miasto Rzeszów podjęło kroki prawne, aby zapewnić ochronę i utrzymanie pomnika Czynu Rewolucyjnego w przestrzeni miejskiej. Zakon bernardynów bowiem postanowił przekazać ten monument Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia.

Rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa, Marzena Kłeczek-Krawiec, poinformowała w piątkowe popołudnie, że jednym z działań podejmowanych przez władze miasta jest próba wpisania pomnika do rejestru zabytków. W tym celu miasto złożyło wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, rzecznik bernardynów o. Alojzy Garbarz ogłosił, że monument zostanie ofiarowany bezpłatnie Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia.

Zdaniem urzędu miasta Rzeszowa, intencje Stowarzyszenia są oczywiste – planuje ono wyburzenie pomnika, który stanowi symbol miasta. Ta konkluzja wynika z długotrwałego stanowiska Stowarzyszenia na ten temat, co pozwoliło władzom miasta przewidzieć potencjalne plany zakonu dotyczące przekazania monumentu.

Od 2006 roku pomnik należy do bernardynów, którzy przejęli go od miasta za symboliczną złotówkę. Ze względu na pogarszający się stan techniczny monumentu, władze miasta postanowiły odzyskać i odrestaurować pomnik. Zakon jednak przez prawie trzy lata opóźniał podjęcie decyzji w tej sprawie.