Billboardy nawołujące do niepodawania komunii na rękę

Billboardy na których możemy dostrzec brudne dłonie i hostię z której leci krew wpisały się w krajobraz miasta. Z pewnością wzbudzają kontrowersję wśród przechodniów. Zmuszają ich do zadumy. Obok rysunku widnieje napis: „stop Komunii Świętej…