Billboardy nawołujące do niepodawania komunii na rękę

Billboardy na których możemy dostrzec brudne dłonie i hostię z której leci krew wpisały się w krajobraz miasta. Z pewnością wzbudzają kontrowersję wśród przechodniów. Zmuszają ich do zadumy. Obok rysunku widnieje napis: „stop Komunii Świętej na rękę”.

Niektórzy odbiorcy akcji są zaniepokojeni naruszeniem bezpieczeństwa w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.  Lekarze specjaliście twierdzą, iż bezpieczniejsza jest praktyka podawania komunii bezpośrednio do ust. Pod warunkiem, iż kapłan odkazi dłonie w odpowiedni i dokładny sposób.  Nie ma jednak ścisłych obostrzeń związanych z przyjmowaniem sakramentu. To decyzja wiernego i księża nie mogą zmuszać nikogo do żadnego z tych dwóch sposobów. Billboardy wywiesiło Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Można je znaleźć w innych polskich miastach. Akcja zaczyna mieć coraz większy zasięg. Ryzyko zakażenia wirusem jest dwukierunkowe i działa w obie strony. Warto dbać o siebie i innych pamiętając o dezynfekcji.