Więcej autobusów w dzień Wszystkich Świętych w Rzeszowie

Rzeszowski Zarząd Transportu Miejskiego chce zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu na cmentarze w dzień Wszystkich Świętych. Z tego powodu, będą uruchomione dodatkowe linie: A,B,C,D,F,G,H,M,K i Z, które cały dzień będą jeździły na cmentarze. Co więcej, w okolicy cmentarzy będą odbywały się również kontrole.

ZTM uspokaja, ceny biletów w liniach specjalnych nie będą różniły się od standardowych. W okolicach cmentarzy będą także obecne patrole pracowników ZTM. Ich zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo oraz porządek. Będą usprawniać działanie komunikacji miejskiej i pilnować przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej pandemii. Dodatkowo, jeśli 2 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Tego dnia, będzie obowiązywał taki sam rozkład jazdy jak w niedziele i święta. Tak samo jak dzień wcześniej, będą też działały specjalne linie.