Zbiórka niebezpiecznych odpadów w Tychach

Urząd Miasta w Rzeszowie we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej prowadzi zbiórkę niebezpiecznych odpadów. Mieszkańcy mogą pozbyć się ich bezpłatnie. Wystarczy we wskazanym terminie przywieźć lub przynieść je w wyznaczone do tego miejsca.

Zbiórka dotyczy odpadów niebezpiecznych, pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych. Dlatego w żaden sposób nie mogą być związane z działalnością gospodarczą. Warto wiedzieć, że odpady niebezpieczne to: baterie, domowe środki chemiczne, leki, igły i strzykawki, termometry z rtęcią i żarówki energooszczędne. Niebezpiecznym odpadem są także rozpuszczalniki, lakiery i farby, a nawet opakowania po nich. Do zwykłego kosza na śmieci nie można wyrzucić też środków służących do ochrony roślin oraz ich opakowań. Odpady można przekazać bezpłatnie w dowolnym punkcie w całym mieście.