Wzrost liczby zagranicznych ubezpieczonych w ZUS na Podkarpaciu

Na terenie województwa podkarpackiego odnotowano ponad 17 tysiące osób posiadających obce obywatelstwo, które są zgłoszone do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Najwięcej z nich to mieszkańcy Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Gruzji, Słowacji, Turcji oraz Indii.

Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim, zwraca uwagę również na fakt, że na Podkarpaciu zarejestrowani są także obywatele z tak odległych krajów jak Australia, Tajlandia, Meksyk, Egipt, Brazylia, Kolumbia, Kuba czy Nepal.

Analizując statystyki i porównując je z danymi na koniec 2020 roku można zaobserwować znaczny wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców na Podkarpaciu. W ciągu dwóch lat liczba ta wzrosła o ponad 4 tysiące (dane na dzień 31.12.2020 roku – 12 933 osoby), a w przeciągu ostatniego roku przybyło ponad 2 tysiące nowych zgłoszeń (dane na dzień 31.12.2021 roku – 15 tys. osób).

Rzecznik ZUS podkreśla, że przedstawione dane dotyczą jedynie osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób generujący obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że statystyki nie uwzględniają pracowników zagranicznych wykonujących pracę na umowach, od których nie istnieje taki obowiązek. W związku z tym rzeczywista liczba cudzoziemców przebywających i pracujących na Podkarpaciu może być jeszcze wyższa.