Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023: Najlepsze polskie uczelnie

Prowadzącą pozycję w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023, utworzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, podzielili między sobą dwa prestiżowe ośrodki akademickie: Uniwersytet Jagielloński mający siedzibę w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski. Czołową trójkę zamyka Politechnika Warszawska, która znalazła się na trzecim miejscu rankingu.

Kolejną pozycję, czyli czwarte miejsce, dzielą pomiędzy sobą ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, zlokalizowany w Poznaniu, oraz krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. Wśród instytucji niepublicznych, najwyższą notę zdobyła Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, zaś w kategorii publicznych uczelni zawodowych najlepiej wypadła Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Tegoroczny ranking to już dwudziesta czwarta edycja zestawienia przygotowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W tym kontekście warto się zastanowić, jakie miejsca zajmują szkoły wyższe z regionu podkarpackiego.

W realiach rankingowych stworzonych przez Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 obserwujemy cztery oddzielne klasyfikacje, które odzwierciedlają różnorodne misje realizowane przez polskie instytucje edukacyjne.