Program Odbudowy Zabytków: Gmina Czarna otrzymuje milion złotych na renowacje kościołów

Gmina Czarna stała się beneficjentem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, którego celem jest pielęgnacja i renowacja ważnych historycznych budynków w Polsce. W ramach tego programu, gminie przyznano milion złotych przeznaczonych na prace renowacyjne związane z zabytkami.

Podział środków został dokładnie zaplanowany: połowa sumy, czyli 500 tysięcy złotych, ma zostać wykorzystana na renowację wieży kościelnej w Medyni Głogowskiej. Druga połowa tej kwoty ma być przeznaczona na prace przy kościele w Krzemienicy.

Projekt w Medyni Głogowskiej skupia się na kilku kluczowych aspektach. Przewiduje on odtworzenie zniszczonych żaluzji oraz okien znajdujących się nad tarczą zegarową. Ponadto, w planach jest przywrócenie pierwotnego wyglądu ścianom wewnętrznym kościoła, poprzez ich gruntowne oczyszczenie. Podsumowując, głównym celem działań jest przywrócenie dawnej chwały tym zabytkowym obiektom.