Debata obywatelska o neutralności klimatycznej w Rzeszowie

Rzeszów, podobnie jak wiele innych polskich miast, planuje przeprowadzić forum obywatelskie. Jego celem jest zebranie opinii mieszkańców na temat celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2030. Projekt ten ma kosztować budżet miasta 250 tys. zł, co budzi pewne kontrowersje.

Zgodnie z deklaracją prezydenta miasta, władza zostaje tymczasowo „przekazana” mieszkańcom. Organizacja takiego forum obywatelskiego trwała już od kilku miesięcy. Wiele polskich miast już wcześniej zorganizowało podobne projekty, które skupiały się przede wszystkim na problematyce klimatycznej i ochronie środowiska. Nie inaczej jest w przypadku Rzeszowa, szczególnie że to miasto, jako jedno z pięciu w Polsce, uczestniczy w projekcie „100 miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych do 2030 roku”.

W środę 13 września, przedstawiciele urzędu miasta Rzeszów oraz Fundacji Pole Dialogu – wybranej do koordynacji tego projektu – przedstawili bliższe szczegóły dotyczące planowanego panelu obywatelskiego. Spotkanie odbyło się w ratuszu miasta Rzeszów.