Podkarpacka policja zyskuje 39 nowych stróżów prawa

Na Podkarpaciu do służby w szeregach policyjnych zgłosiło się 39 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wszystko miało miejsce w Oddziale Prewencji Policji, który znajduje się w Rzeszowie. Tam też odbyło się ślubowanie, a później wręczenie legitymacji policyjnych przez nadinspektora Dariusza Matusiaka. Nowo przyjęci policjanci muszą teraz zmierzyć się z obowiązkami i wyzwaniami, które niesie ze sobą praca w tej służbie.

Grupa składała się z 29 mężczyzn i 10 kobiet, którzy przeszli rygorystyczny proces rekrutacji. Wykazali się w nim nie tylko znaczną wiedzą, ale również doskonałą sprawnością fizyczną. Dla wielu z nich założenie munduru to spełnienie marzeń i realizacja długotrwałych starań.

Nowo przyjęci stróże prawa, którzy przed sztandarem złożyli uroczyste ślubowanie, już niebawem rozpoczną swoją edukację w szkołach policyjnych. To tam nabędą podstawowe umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia służby. Będą mieli okazję zdobyć praktyczne i teoretycznie umiejętności, a także nauczyć się przepisów prawa, taktyk i technik interwencji czy strzelectwa.