Podpisano umowę o wymianie nieruchomości między Pocztą Polską a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

W piątkowy dzień, dokładnie 15 września, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie doszło do podpisania umowy dotyczącej transakcji wymiany nieruchomości. Nieruchomość położona w Trzebownisku, która stanowi własność Poczty Polskiej, zostanie zamieniona na grunt zlokalizowany w Świlczy, należący do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem tej inicjatywy ze strony Poczty Polskiej jest stworzenie nowoczesnej sortowni. Do przeprowadzenia tej inwestycji niezbędne są odpowiednio duże tereny, co wymusiło potrzebę zamiany działek.

Podczas ceremonii podpisania umowy obecny był Piotr Rycerski, szef Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych. Podkreślił on znaczenie tej inwestycji dla dalszego rozwoju Poczty Polskiej, co przyniesie korzyści nie tylko samej spółce, ale także polskim obywatelom oraz przedsiębiorstwom.

Jako lider na konkurencyjnym rynku kurierskim, Poczta Polska musi kontynuować swoje inwestycje w technologie, które umocnią jej pozycję na tym rynku, co z kolei przyczyni się do aktywnego wspierania rozwoju polskiego biznesu e-commerce. Piotr Rycerski podkreślił również, że zawarte porozumienie między Pocztą Polską a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa stanowi potwierdzenie ich wspólnych celów i działań na rzecz rozwoju na Podkarpaciu. Dzięki tej umowie, zmieniła się struktura własności nieruchomości, co otwiera drogę dla Poczty Polskiej do realizacji zamierzonej inwestycji, jest to nowoczesne centrum logistyczne.