Przed nami debata wyborcza w Rzeszowie, zorganizowana przez Radę Młodzieży

Już 19 września w centrum Rzeszowa zlokalizowanej przy ulicy 3 Maja pod numerem 13, miejsce Urban Lab będzie tętnić życiem dzięki planowanej debacie wyborczej. Autorem tej inicjatywy jest Rada Młodzieży Rzeszowa, która postanowiła stworzyć platformę do rozmów o najważniejszych dla młodzieży kwestiach, takich jak edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne i przedsiębiorczość.

Rada Młodzieży Rzeszowa jest mocno zaangażowana w promowanie istotnych dla młodych ludzi problemów. Docelowo, chcą oni również przekonać polityków do większego uwzględniania młodzieżowych perspektyw w swojej działalności. Zaproszenie na debatę wyraźnie podkreśla, że głównym celem tego spotkania jest umożliwienie młodym osobom wyartykułowania swoich oczekiwań i konfrontacji ich z propozycjami dorosłych polityków.