Zapoczątkowano budowę Wisłokostrady w Rzeszowie

W Rzeszowie oficjalnie zainaugurowano prace nad Wisłokostradą – nowym, dwukilometrowym odcinkiem drogi, który będzie biegł wzdłuż rzeki Wisłok. Ten projekt drogowy ma za zadanie ulepszyć system komunikacyjny w centrum stolicy Podkarpacia oraz uprościć podróż od południowych części miasta do ekspresówki S19. Lokalne władze nie ukrywają swojego zadowolenia z tego osiągnięcia, podkreślając wieloletnie wysiłki na rzecz tego przedsięwzięcia.

Projektowany przebieg Wisłokostrady przewiduje, że trasa będzie się ciągnąć od punktu przecięcia ulic generała Stanisława Maczka i Siemieńskiego w okolicach Mostu Załęskiego aż do alei Rejtana na skrzyżowaniu z ulicą Lwowską, znajdującą się wzdłuż rzeki Wisłok. Analizując mapę Rzeszowa, można dojść do wniosku, że Wisłokostrada będzie naturalnym przedłużeniem alei Rejtana w kierunku północnym, co da opcję omijania centrum miasta na wielu trasach.

Całkowita długość nowo powstającej arterii wynosić będzie nieco ponad 2 kilometry, a z obu stron drogi przewidziano budowę chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości przekraczającej 3 kilometry. Planowane są także zmiany w infrastrukturze mostowej – stary Most Załęski zostanie zastąpiony nowym, a nad potokiem Młynówka powstanie dodatkowy most. W projekcie uwzględniono również budowę dwupasmowej estakady nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka, ronda na ulicy Ciepłowniczej, 13 przejść dla pieszych i 6 zatok autobusowych. Prace obejmować będą także modernizację infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia drogowego. Dodatkowo, na prawie półkilometrowym fragmencie trasy zaplanowano prace związane z umocnieniem brzegu rzeki Wisłok.