Rozwój infrastruktury dla rowerzystów na drogach Rzeszowa

W Rzeszowie obecnie trwają prace budowlane dotyczące stworzenia przejazdów dla rowerzystów. Koncentrują się one na pięciu głównych skrzyżowaniach miasta. Wykonawcą tego zadania, którego koszt wynosi ponad 1,6 miliona złotych, jest Zakład Usługowo – Produkcyjny ELSTOP z Nowego Sącza.

Termin zakończenia inwestycji pierwotnie przewidziany był na wrzesień bieżącego roku, jednak ostateczne prace mają zakończyć się dopiero pod koniec listopada. Nowe przejazdy dla cyklistów powstają na następujących skrzyżowaniach: Al. Witosa – ul. Wiktora – ul. Wyspiańskiego (jeden wlot), Al. Piłsudskiego – al. Cieplińskiego (cztery wloty), Al. Batalionów Chłopskich – ul. Przemysłowa (jeden wlot), Al. Batalionów Chłopskich – ul. Langiewicza (jeden wlot) oraz Al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska (jeden wlot).

Inwestycja prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje ona szereg prac, takich jak modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnych, budowa przejazdów rowerowych, przygotowanie chodników do zmian oraz dostosowanie oznakowania drogowego do wprowadzonych nowości w obszarze infrastruktury drogowej.