Nowe szanse edukacyjne dla studentów z Wietnamu dzięki Politechnice Rzeszowskiej

Prowadzące władze Politechniki Rzeszowskiej podczas swojej podróży do Wietnamu sfinalizowały umowę z firmą Vintraco JSC na okres 2023-2028. Celem umowy jest kształcenie Wietnamczyków w ramach programów oferowanych przez rzeszowską uczelnię. Przed rozpoczęciem studiów, studenci wziąć udział w intensywnym kursie języka polskiego organizowanym przez Centrum Języków Obcych macierzystej uczelni.

Dyplomy europejskich uczelni są cenione w procesach rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze w Wietnamie, a Politechnika Rzeszowska ma swój wkład w ten proces. Uczelnia współpracuje z Vintraco JSC, szkoląc przyszłych pracowników administracyjnych dla organizacji lotniczych z Wietnamu.

Współpraca pomiędzy Politechniką Rzeszowską a korporacjami wietnamskimi datuje się od roku 2016, kiedy to została zawarta pierwsza umowa z partnerami współpracującymi z Vietnam Airlines. Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor uczelni, 16 października 2023 r. podpisał nową umowę, która nawiązuje do wcześniejszych działań i umocni współpracę z instytucjami wietnamskimi.

Podczas podpisania umowy omówiono kierunki dalszej współpracy, zwiększenie liczby studentów z Wietnamu oraz programy szkolenia pilotów. Spotkanie obejmowało udział rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika, prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorza Ostasza, dziekana Wydziału Zarządzania dr hab. Beaty Zatwarnickiej-Madury, prof. PRz, dyrektor Centrum Języków Obcych mgr Katarzyny Kani, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej mgr Edyty Ptaszek. Ze strony wietnamskiej biorąc udział byli dyrektor Vintraco JSC Do Minh Tam, wicedyrektor Nguyen Dinh Ba, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Luong Hoang Ha oraz koordynator umowy Luong Tuan Duc.