Dr Łukasz Zaborowski proponuje przekształcenie Tarnowa w stolicę Podkarpacia

Dr Łukasz Zaborowski, znany ekspert w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego, w swoim najnowszym raporcie „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju”, wydawanym przez Instytut Sobieskiego, przedstawia kontrowersyjną propozycję odłączenia Tarnowa od Małopolski. Koncepcja ta zakłada przekształcenie tego miasta w nową stolicę regionu Podkarpacia.

Znajdujący się w raporcie plan reorganizacji administracyjnej Polski opiera się na czterech różnych scenariuszach. W każdym z nich Tarnów występuje jako miasto niezależne od Małopolski. To ciekawe posunięcie powstało jako odpowiedź na obecny podział terytorialny kraju, który zdaniem dr Zaborowskiego, jest nierówny i oparty głównie na kilkunastu największych centrach miejskich, pomijając mniejsze obszary regionalne.

Ekspercki raport jasno podkreśla konieczność dokonania zmian w obecnym układzie terytorialnym, poprzez „przywrócenie jedności średnich regionów, zwłaszcza miejskich obszarów funkcjonalnych”. Jednakże, kontrowersyjna propozycja przekształcenia Tarnowa w stolicę Podkarpacia rodzi wiele pytań, w tym o przyszłą rolę Rzeszowa w nowym układzie administracyjnym.