Spotkanie edukacyjne z radcami prawnymi podczas dni otwartych w Rzeszowskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych

W ostatnich dniach listopada, dokładnie 27, 28 i 30, Rzeszowska Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje dni otwarte. Celem tych dni jest umożliwienie spotkań pomiędzy radcami prawnymi a młodzieżą szkolną – uczniów szkół podstawowych oraz licealnych. Dodatkowo te dni otwarte oferują bezpłatne konsultacje prawne osobom zainteresowanym.

Dni otwarte to okazja dla radców, by zaprezentować swoją pracę, a także rozjaśnić niektóre podstawowe terminy prawne odwiedzającym. Jest to równocześnie doskonała okazja do edukacji prawnej dla młodych ludzi. W trakcie trwania dni otwartych, uczestnicy mają możliwość zwiedzenia sali sądowej oraz dowiedzenia się więcej na temat strojów noszonych przez prawników w swojej codziennej pracy.