Inicjatywa Rzeszowskiego PiS na rzecz poprawy miejskiej komunikacji: "Okrągły stół rzeszowskiej komunikacji"

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w Radzie Miasta Rzeszowa, Marcin Fijołek, wspólnie z Krzysztofem Jaroszem podjął inicjatywę wprowadzenia nowego projektu o nazwie „Okrągły Stół Rzeszowskiej Komunikacji”.

Jak twierdzą inicjatorzy, proponowany „Okrągły Stół” ma na celu przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania miejskiego transportu autobusowego w powiecie rzeszowskim. Pomysłodawcy są zdania, że kluczem do poprawy jakości świadczonych usług komunikacyjnych, a także do uporządkowania zaistniałego chaosu w tym sektorze, jest konsolidacja obsługi tej formy transportu pod jednym przewoźnikiem.

Według przedstawicieli PiS, obecny stan rzeczy w rzeszowskiej komunikacji jest daleki od idealnego, a planowana reorganizacja mogłaby wprowadzić potrzebną strukturę i porządek. Ambicją radnych jest nie tylko poprawa jakości usług, ale również likwidacja występujących problemów i niejasności.