Opóźnienie otwarcia Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego spowodowane poprawkami i brakiem regulaminu parkingu

Położone w Rzeszowie, wieloelementowe Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, które jest obszerną inwestycją, nie zostało jeszcze otwarte. Powodem tego są konieczne prace poprawkowe związane z placem dworcowym oraz brak odpowiedniego regulaminu dla planowanego parkingu podziemnego.

Ta znacząca inwestycja składa się z trzech części, z których dwie są realizowane przez miasto Rzeszów. Pierwsza część tej inwestycji dotyczyła reorganizacji układu drogowego w okolicach dworca. W ramach tego projektu przeprowadzono rewitalizację ulicy Grottgera oraz placu Kilińskiego na odcinku mierzącym blisko 340 m, przebudowano również ulicę Asnyka na odcinku wynoszącym około 60 m, a także ulicę Bardowskiego na odcinku długim na ok. 170 m, co wiązało się z przebudową ulicy Batorego na odcinku około 50 m. Na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Grottgera powstało rondo wraz ze ścieżkami rowerowymi. Prace obejmowały również budowę nowych chodników, modernizację istniejących oraz poprawę oświetlenia. W ramach inwestycji przeprowadzono również przebudowę pętli autobusowej przy ulicy Bardowskiego, która służy jako mały dworzec dla lokalnej komunikacji autobusowej.

Drugi aspekt tej inwestycji obejmował przebudowę placu przed dworcem kolejowym oraz budowę pod nim parkingu podziemnego, który oferuje ponad 100 miejsc parkingowych. Parking ten będzie zawierał miejsca dedykowane taksówkom, strefę krótkiego postoju typu Kiss&Ride oraz miejsca przeznaczone do parkowania na dłuższy okres czasu. W ramach tej części projektu doszło do całkowitej reorganizacji placu przed dworcem, na którym położono nową nawierzchnię, ustawiono ławki i fontannę. Ponadto zainstalowano tam nowoczesne, przeszklone wiaty.