Petycja pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego z powodu nierówności płacowej

Zespół Uniwersytetu Rzeszowskiego zdecydował się wystosować list otwarty do swojego rektora. Celem tego listu było wyrażenie niezadowolenia z decyzji o ujednoliceniu zarobków pomiędzy pracownikami o różnych kwalifikacjach profesjonalnych.

Wytyczne dotyczące nowych wynagrodzeń zostały uwzględnione w regulaminie, który wszedł w życie w listopadzie 2023 roku. Zmiany były konsekwencją podwyżki płacy minimalnej, która miała miejsce po pierwszym dniu stycznia 2024 roku i wyniosła 4242 złote brutto. W wyniku tego ruchu, najniżej opłacani pracownicy na Uniwersytecie Rzeszowskim otrzymali podwyżkę do poziomu pensji minimalnej. Ku ich zdumieniu, okazało się, że na tym samym pułapie finansowym znajdują się wykwalifikowani pracownicy i niektórzy wykładowcy.

Uważając to za niesprawiedliwe, postanowili podkreślić swój sprzeciw, wysyłając list otwarty do rektora. Zwrócili uwagę na fakt, że zgodnie z regulaminem pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim, płaca pracownika powinna być adekwatna do wykonywanych obowiązków i wymaganych kwalifikacji.

Stwierdzili zdecydowanie, że jest nie do przyjęcia i stanowi dla nich powód do oburzenia, że płace pracowników bez odpowiednich kwalifikacji są na takim samym poziomie jak płace pracowników, od których oczekuje się posiadania odpowiedniego wykształcenia, umiejętności i doświadczenia.