Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, inicjuje zwiększenie funduszy na sport dla dzieci i młodzieży

Na skutek inicjatywy prezydenta Rzeszowa, Konrada Fijołka, pulę środków finansowych przeznaczonych na aktywności sportowe dla dzieci i młodzieży zasili dodatkowy milion złotych. Działanie to miało miejsce w ramach sesji Rady Miasta Rzeszowa, jaka odbyła się we wtorek.

Prezydent Fijołek, podczas wspomnianej sesji, nawiązał do grudniowej debaty radnych nad budżetem miasta na 2024 rok. Już wówczas zapowiadał zamiar zasilenia puli środków przeznaczonych na miejskie inwestycje i działania. Tym samym, miasto czyni kolejny krok w kierunku realizacji tej obietnicy – kwota 800 tysięcy złotych, przeznaczona wcześniej na działania sportowe dla młodych mieszkańców miasta, zostanie powiększona o dodatkowy milion złotych.

Decyzję o takim posunięciu poparli wczoraj rzeszowscy radni. Dzięki temu, na wsparcie kultury fizycznej w mieście będzie teraz dostępny budżet wynoszący 1,8 miliona złotych.

Obecnie trwa konkurs, który ma za zadanie wyłonić organizacje pozarządowe odpowiedzialne za prowadzenie wspomnianych zajęć sportowych oraz organizację imprez dla dzieci i młodzieży na terenie Rzeszowa. Zgodnie z regulaminem konkursu, te działania będą realizowane do końca listopada 2024 roku.

Warto jednak podkreślić, że 1,8 miliona złotych to nie jedyne środki, które miasto zamierza przeznaczyć na sport i rekreację w bieżącym roku. W ramach kolejnego konkursu, który jest już w trakcie, wybrana zostanie firma odpowiedzialna za organizację wydarzeń rekreacyjnych, sportowych i społecznych na osiedlach rzeszowskich.