Zadanie dla duszpasterzy: troska o osoby chore i słabe. Spotkanie księży kapelanów szpitali zorganizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej

W kontekście przypomnienia zadania duszpasterskiego, które nawiązuje do słów Ojca świętego Franciszka zawartych w „Orędziu na XXXII Światowy Dzień Chorego”, Caritas Diecezji Rzeszowskiej zdecydowała się na organizację spotkania księży kapelanów szpitali oraz innych placówek dla osób chorych. W swoim orędziu, papież Franciszek podkreślał, jak istotne miejsce w sercu Kościoła, ale również w centrum naszej ludzkiej uwagi i duszpasterskiej troski, powinni zajmować chorzy, słabi oraz ubodzy. W ten sposób 26 stycznia odbyło się to wyjątkowe spotkanie.

Zainaugurował je bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, swą modlitwą. Kolejnym punktem było przywitanie zgromadzonych gości przez ks. dr Piotra Potyrałę, Dyrektora Diecezjalnej Caritas. Wygłosił on również prezentację głównych myśli zawartych w tegorocznym papieskim Orędziu na XXXII Światowy Dzień Chorego.

Centralnym elementem spotkania okazała się prelekcja wygłoszona przez ks. Tomasza Trzaskę, suicydologa i dziennikarza, którego możemy również kojarzyć jako współtwórcę platformy edukacyjno-pomocowej o nazwie „Życie warte jest rozmowy”. Ks. Trzaska, będący ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, postawił sobie za zadanie odpowiedzieć na pytanie „Jak rozmawiać z osobą przyznającą się do myśli samobójczych? Jak rozmawiać z osobą po próbie samobójczej?”. W swoim wystąpieniu podzielił się danymi naukowymi na temat prób samobójczych, omówił ich przyczyny, objawy kryzysów oraz czynniki chroniące przed nimi. Wyjaśnił rolę Kościoła i duszpasterzy w kontekście kontaktu z osobami znajdującymi się w kryzysie oraz ich bliskimi. Zaznaczył również, że „samobójca nie chce umierać, tylko nie ma siły żyć.”