Krzysztof Basak – nowy dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Minister finansów powierzył stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Rzeszowie nadkomisarzowi Krzysztofowi Basakowi – jak poinformowała rzeczniczka tejże izby, podkomisarz Edyta Chabowska.

W piątek, w stolicy Podkarpacia, miała miejsce ceremonia, podczas której nowo mianowany dyrektor rozpoczął swoje obowiązki. Nadkomisarz Basak zastąpił na stanowisku Witolda Mrozka. Basak jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podkomisarz Chabowska skupiła uwagę na bogatym doświadczeniu zawodowym nadkomisarza Basaka, który przez 30 lat służył w sferze celnej i skarbowej. Jego kariera obejmowała zarówno funkcje funkcjonariusza celnego, pracownika kontroli skarbowej, jak i funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej specjalizującego się w zwalczaniu przestępczości.

Od roku 1993 związany był z jednostkami podlegającymi ministrowi finansów. Swoją zawodową karierę zaczynał w Głównym Urzędzie Ceł w Warszawie, po czym przez lata 1997-2002 pracował jako funkcjonariusz Inspekcji Celnej. Basak służył również w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej, a od 2006 r. był związany z Urzędem Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Począwszy od roku 2017, nadkomisarz Basak pracował w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie. Tam pełnił funkcję nadzorującą działalność komórek operacyjnych, kontrolnych, śledczych oraz zajmujących się odzyskiem mienia. W swoim dorobku zawodowym ma ukończony Zasadniczy Kurs Celny, egzamin na inspektora kontroli skarbowej i egzamin językowy. Dodatkowo, uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach dotyczących zwalczania przestępczości.