Zakładowy oddział NSZZ "Solidarność" wznawia działanie w Urzędzie Miasta Rzeszów

Od kilku lat działa ponownie organizacja zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w rzeszowskim urzędzie miasta. W momencie reaktywacji zrzeszała jedynie 21 osób, to jednak nie przeszkadzało jej w dynamicznym rozwoju.

Pod koniec 2023 roku Solidarność w rzeszowskim urzędzie gromadziła już 124 członków. Obecnie w strukturach związkowych tej organizacji znajduje się 128 osób. Interesująca jest dynamika tej liczby – stale przybywa nowych członków, dlatego skład oddziału może ulec szybkim zmianom.

Związkowcy podkreślają, że prowadzą swoją działalność systemowo, konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem. Regularnie organizowane są walne zebrania członków, które mają na celu ocenę dotychczas realizowanych działań oraz motywowanie do dalszej aktywności. Spotkania te odbywają się w siedzibie Solidarności Regionu Rzeszowskiego i są okazją do ożywionych dyskusji oraz integracji środowiska związkowego.

Mimo prób marginalizacji działalności związku oraz niespełnionych jeszcze niektórych postulatów, związkowcy nie tracą zapału. Zauważalna jest ich coraz silniejsza obecność w strukturach Urzędu Miasta, a sami zapowiadają kontynuowanie swojej ciężkiej pracy.