Rzeszów aktywnie zwalcza marginalizację społeczną poprzez wsparcie dla niepełnosprawnych i biednych rodzin

Rzeszów, podjął świadome działania, aby przeciwdziałać wykluczeniom społecznym. Działania te mają na celu świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom o niskim statusie ekonomicznym. Głównym celem jest pomoc tym, którzy są najbardziej narażeni na brak dostępu do podstawowych usług społecznych i zdrowotnych.

Miasto, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ogłosiło dwa konkursy na realizację konkretnych zadań społecznych. Te konkursy są skierowane do organizacji pozarządowych, które są w stanie zrealizować zadania publiczne związane z zapewnieniem wsparcia dla tych grup.

Zadania te, jak wyjaśnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Irena Marszałek-Czekierda, mają na celu zmniejszenie stopnia marginalizacji i wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami i ubogich rodzin. To wysiłek skierowany na ochronę tych, którzy są najbardziej narażeni na społeczne i ekonomiczne trudności, pomagając im wrócić do zdrowia i poprawić jakość życia.