Rzeszów przeznacza 100 tys. zł na wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych

Miasto Rzeszów planuje zainwestować 100 tys. zł w działania mające na celu podniesienie efektywności i widoczności lokalnych organizacji pozarządowych. W tym celu uruchomiono konkurs, którego zwycięzca będzie miał za zadanie realizację różnorodnych aktywności, takich jak szkolenia, forum dyskusyjne, czy targi umożliwiające NGO’som prezentację swojej działalności szerokiej publiczności. Termin składania ofert to 17 lutego.

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, podkreśla jak ważne jest dla niego, by rzeszowskie organizacje pozarządowe działały jak najefektywniej. Chce, aby mieszkańcy miasta czuli się częścią wspólnoty i aktywnie angażowali w jej życie. Jako część tej strategii zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy i podkreśla znaczenie rozwijania wiedzy i umiejętności ich członków poprzez szkolenia i warsztaty. To właśnie motywowane tym podejściem miasto ogłosiło konkurs.

Zadanie o wartości 100 tys. złotych kierowane jest do NGO-sów z Rzeszowa. Zwycięska organizacja będzie musiała przeprowadzić co najmniej 12 szkoleń, które mają za zadanie dotrzeć do minimum 120 osób. Ponadto, musi zorganizować targi organizacji pozarządowych oraz stworzyć forum dyskusyjne. Szkolenia mają obejmować różne obszary, jak prawo, pozyskiwanie dotacji czy budowanie wizerunku stowarzyszeń. Natomiast targi mają na celu nie tylko promocję organizacji, ale również wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów między samymi stowarzyszeniami.