Rzeszów poszukuje wykonawcy na zaprojektowanie i remont Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim

Stolica Podkarpacia, Rzeszów, jest w trakcie poszukiwania odpowiedniego podmiotu, który podejmie się zadania opracowania projektu oraz przeprowadzenia remontu Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej. Oddział ten znajduje się w Szpitalu Miejskim, umiejscowionym przy ulicy Rycerskiej. Proces nadsyłania ofert przez potencjalnych wykonawców trwa do 23 lutego.

Planowany proces modernizacji oddziału klinicznego ma służyć przede wszystkim dostosowaniu istniejących pomieszczeń do aktualnych standardów i wymagań zdrowotnych.

Dr Grzegorz Materna, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, wyjaśnia, że główną motywacją do przeprowadzenia remontu jest potrzeba zwiększenia liczby sal pacjentów wyposażonych w prywatne łazienki. Wyraził też swoje zaniepokojenie tym, że jest to jedyny oddział w szpitalu, który nie był poddany procesowi modernizacji przez ostatnie 15 lat. Wyraził nadzieję, że planowany remont przyczyni się do poprawy warunków dla pacjentów, a także komfortu pracy personelu medycznego.

Planowany remont obejmuje szereg prac, takich jak wymiana podłóg i okładzin ściennych, drzwi wraz z futrynami oraz oświetlenia. Przewiduje się także modernizację instalacji elektrycznej, montaż systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, unowocześnienie instalacji gazów medycznych i sanitarnych wraz z wymianą armatury. Dodatkowo, sale pooperacyjne, zabiegowe i badawcze będą dostosowane do obecnych standardów.