Projekt "Aktywizacja zawodowa młodych bezrobotnych" na Podkarpaciu: co najmniej 2740 dotacji dla startujących przedsiębiorców

Potężny zastrzyk finansowy czeka na młodych, ambitnych ludzi chcących rozpocząć własny biznes w regionie podkarpackim. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, przy współudziale powiatowych urzędów pracy z tego samego regionu, planuje przekazać co najmniej 2740 bezzwrotnych dotacji. Beneficjentami tych funduszy będą osoby w wieku od 18 do 29 lat, które są oficjalnie zarejestrowane jako bezrobotne.

Fundusze te pochodzą z projektu o nazwie „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, który został opracowany przez wspomniany wyżej urząd pracy. Głównym celem tego projektu jest zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Wielkość całkowitej puli funduszy przeznaczonych na ten projekt to imponująca suma ponad 153,5 milionów złotych. Niemal 130 milionów z tej kwoty zostanie dofinansowane przez Unię Europejską, co stanowi znaczący udział w całkowitym budżecie.

Realizacja projektu leży w rękach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz podkarpackich urzędów pracy na szczeblu powiatowym. Oczekuje się, że do końca 2029 roku zostanie przekazanych co najmniej 2740 dotacji finansowych dla młodych, aspirujących przedsiębiorców.

Wysokość każdej pojedynczej dotacji nie przekroczy sześciokrotności średniego wynagrodzenia. Obecnie wynosi to kwotę 43 169,70 złotych. Aby ubiegać się o taką dotację, osoba musi być bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy, mieć od 18 do 29 lat i mieszkać na Podkarpaciu. Dotyczy to również tych, którzy mieszkają na terenach objętych Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto.