Planowany mega projekt drogowy w Rzeszowie o wartości 300 mln zł

Zgodnie z zamierzeniami, budowa północnej obwodnicy Rzeszowa pochłonie fundusze rzędu 300 milionów złotych. Strategiczna inwestycja uzyskała wsparcie w postaci 250 milionów złotych pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Konrad Fijołek, Prezydent miasta Rzeszowa, podkreśla, że rozbudowa sieci drogowej w mieście na taką skalę to przedsięwzięcie bezprecedensowe.

W październiku minionego roku oficjalnie zatwierdzono umowę na stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Dokument ten ma na celu określenie kluczowych założeń dotyczących planowanej drogi, która ma łączyć ulicę Warszawską ze strefą Dworzysko, a następnie z ulicą Krakowską. Sweco Polska, firma z Poznania, jest odpowiedzialna za opracowanie tego programu. Koszt związany z opracowaniem dokumentacji wynosi nieco ponad 2,4 miliona złotych i zostanie pokryty ze środków budżetu Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego. Prace nad programem są już w końcowej fazie, a gotowy dokument powinien być dostępny jeszcze tej wiosny.

Planowana obwodnica ma swój początek na rondzie im. Władysława Bartoszewskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Krogulskiego i Warszawskiej. W tym miejscu przewidziane jest powstanie wiaduktu o długości ponad 300 metrów, który będzie przechodził nad ulicą Warszawską oraz torami kolejowymi. Potem droga dojdzie do ulicy Miłocińskiej, gdzie zaplanowano rondo. Dalej trasa zostanie poprowadzona wzdłuż linii kolejowej, z pominięciem osiedli Baranówka i Miłocin. Ostatnim punktem trasy jest strefa Dworzysko.