Protesty rolników w naszym regionie pomimo uzgodnień z Ministerstwem Rolnictwa

Wbrew zawartym porozumieniom między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a liderami rolniczych organizacji protestujących, główne punkty transportowe w naszym obszarze zostały sparaliżowane przez maszyny rolnicze wczoraj. Pewna grupa rolników wykazuje dużą niepewność wobec decyzji podjętych podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, o których poinformowano również wczoraj.

W dyskusjach brały udział różne organizacje rolnicze, a także minister Czesław Siekierski i wiceminister Michał Kołodziejczak. Położenie napięć próbował łagodzić Artur Balazs, przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP.

Na rzecz rolników przemawiali Błażej Bieniasz (reprezentujący AgroUnię), Wiesław Gryn (pełniący rolę wiceprezesa Oszukanej Wsi), Maciej Iżowski (inicjator protestu w Barwinku), Gabriel Janowski (były minister rolnictwa), Artur Koncik (rolnik reprezentujący protestujących na granicy w Świecku), Roman Kondrów (z Podkarpackiej Oszukanej Wsi), Rafał Nieżurbida (lider protestu rolników Ziemi Lubuskiej), Tomasz Obszański (przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”), Filip Pawlik (z AgroUnii), Władysław Serafin (przewodniczący KZRKiOR) i Andrzej Sobociński (rolnik z Żuław, reprezentujący Pomorską Izbę Rolniczą).