Otwarcie drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Rzeszowie planowane na czerwiec

W Rzeszowie widać postęp w sferze medycznej, gdyż planuje się uruchomienie drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w czerwcu. Obecnie w województwie podkarpackim działa już 14 placówek tego typu oraz jedno centrum urazowe. Jedyny SOR w Rzeszowie jest zlokalizowany przy ulicy Lwowskiej, w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej. Natomiast kolejny oddział zostanie otwarty w Szpitalu MSWiA przy ulicy Krakowskiej. Uruchomienie tej placówki to jedno z kluczowych zadań Teresy Kubas-Hul, wojewody podkarpackiego.

Wojewoda Teresa Kubas-Hul podkreśla, że bezpieczeństwo obywateli to kwestia absolutnie priorytetowa. Zaznacza, że od momentu objęcia przez nią funkcji wojewody, intensywnie starała się o jak najszybsze uruchomienie drugiego SOR-u w Rzeszowie. Niestety, bieżący stan rzeczy wynika z decyzji podjętych przez poprzednią kadencję oraz Ministerstwo Zdrowia, co niestety spowolniło realizację tego zadania.

Warto przypomnieć, że 27 października 2023 r., ówczesna wojewoda podkarpacki przedstawiła Ministrowi Zdrowia projekt uaktualnienia planu działań, zakładającego uruchomienie SOR od 1 stycznia 2024 r. Niestety, decyzja Waldemara Kraski, ówczesnego ministra zdrowia, sprawiła, że SOR w szpitalu MSWiA został wykreślony z planu na 2024 rok bez podania konkretnej daty otwarcia. Przyczyną tego był brak umowy z NFZ, która nie została podpisana do 20 grudnia 2023 roku. W efekcie uruchomienie SOR-u od 1 stycznia 2024 r. nie było możliwe.