Poświęcenie pięciu kleryków na diakonów przez Biskupa Rzeszowskiego

Podczas ceremonii w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim, dnia 11 maja 2024 roku, Biskup Rzeszowski Jan Wątroba udzielił święceń diakonatu pięciu klerykom z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Biskup podkreślił wielką rolę i świętość diakonatu, do którego zostali powołani klerycy, podkreślając, że poprzez modlitwę i położenie na nich rąk, zostają oni wprowadzeni do służby ołtarza.

Bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim. Eucharystia była koncelebrowana przez kilkudziesięciu księży, w tym przełożonych i wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, jak również księża z parafii rodzinnych nowo wyświęconych diakonów.

W swojej homilii, bp Wątroba odwoływał się do biblijnej historii pierwszych diakonów, tłumacząc, że wybór diakonów w przeszłości jak i teraz jest wyrazem zaufania społecznego. Hierarcha zwrócił uwagę na trzy aspekty decydujące o tym zaufaniu: dobra sława, pełnia Ducha Świętego i mądrość. Mówił, że diakon powinien być szanowany i poważany, nie naruszając swojej reputacji poprzez błędy mogące go skompromitować. Ważna jest też autentyczna wiara i odpowiedzialność przed Bogiem, a także prowadzenie się pod wpływem Ducha Świętego. Wreszcie mądrość diakona ma polegać na posiadaniu talentów od Boga i zdolności do podejmowania decyzji skierowanych ku dobru.