Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie wynosi 2,3 mln zł

W tym roku, budżet miasta Rzeszów przewiduje sumę 2,3 miliona złotych na wsparcie inwestycji realizowanych przez lokalne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wśród planowanych projektów znalazł się zakup nowoczesnego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Dębina. Wyłoniony w przetargu dostawca, firma G&G Auto z Rzeszowa, zaproponował pojazd o wartości 380 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodzą z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo, około 50 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na nabycie nowego umundurowania dla strażaków.

Niedawno miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego samochodu dla strażaków z jednostki OSP Bzianka. Koszt pojazdu wyniósł 950 tysięcy złotych, z czego połowę środków (475 tysięcy złotych) wyasygnowano z budżetu miasta. Pozostałą część kwoty pokryto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Ponadto, z budżetu miasta sfinansowano również niedawny remont i modernizację remizy w Bziance.