Awaria kanalizacji deszczowej na rzeszowskiej ulicy Szopena

Wtorek, 14 maja, na ulicy Szopena w Rzeszowie zapisał się w pamięci mieszkańców jako dzień zdecydowanie inny od typowego. Na tej drodze miała miejsce poważna awaria systemu kanalizacji deszczowej. Incydent ten wywołał zrozumiałe niepokoje i troski zarówno u lokalnych mieszkańców, jak i u kierowców korzystających z tej arterii komunikacyjnej.

Tego dnia, nieoczekiwanie powstał problem związany z awarią kanalizacji deszczowej, który niespodziewanie rozgorzał i skierował swoje konsekwencje w stronę mieszkańców oraz kierowców. Odczuwalne zaniepokojenie nie było bezpodstawne, sytuacja była bowiem rzeczywiście poważna.

Około godziny 15.00 tego samego dnia, profesjonalne ekipy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie rozpoczęły natychmiastowe działania mające na celu naprawę uszkodzonej rury. Jest to zadanie wymagające, gdyż rura ta umiejscowiona jest na głębokości około 3 metrów pod powierzchnią ulicy Szopena.