Modernizacja i renowacja w Rzeszowskim Zespole Szkół Ekonomicznych zaplanowana na 18 maja

Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, znajdujących się przy ul. Hoffmanowej, zostanie poddany gruntownym pracom remontowym i modernizacyjnym od dnia 18 maja. Prace będą obejmować część korytarza oraz toalety, a ich zakres będzie obszerny, od rozbiórek po prace murarskie i instalacyjne.

Instalacja wodno-kanalizacyjna przejdzie kompleksową przebudowę. Następnie wykonane zostaną tynki oraz ułożone płytki, a także przeprowadzone zostaną prace malarskie i montaż urządzeń sanitarnych. Podłoga zostanie pokryta homogeniczną wykładziną, zbudowaną z jednowarstwowych materiałów tworzących mozaikę z PCV i składników mineralnych. Szkoła otrzyma również nowe grzejniki i wentylację, oraz zostanie zmodernizowany system elektryczny w odnawianych pomieszczeniach.

Według informacji podanych przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Tomasza Marmaja, prace remontowe nie będą wpływać na prowadzenie lekcji, ponieważ cała strefa poddana pracom będzie wyłączona z użytku. Głośniejsze prace planowane są na soboty lub po godzinach lekcyjnych. Po remoncie uczniowie będą mogli korzystać z nowych toalet dla chłopców oraz odnowionego korytarza, co znacząco poprawi warunki sanitarne i bezpieczeństwo w szkole.

Planowany termin ukończenia wszystkich prac remontowych to 30 sierpnia 2024 roku. Istnieje jednak nadzieja, że inwestycja może zostać zakończona nieco wcześniej niż zaplanowano.