Diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przyjmują święcenia kapłańskie

Znaczącym wydarzeniem dla społeczności rzeszowskiej będzie uroczystość święceń kapłańskich, która odbędzie się 18 maja. Świątynią, w której to doniosłe wydarzenie ma mieć miejsce, jest rzeszowska katedra, a rozpoczęcie ceremonii zaplanowano na godzinę 10:00.

Podróż do tego momentu była długa i wymagała od przyszłych księży sześcioletniego przygotowania. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych zgłębiali wiedzę intelektualną, rozwijali swoje życie duchowe i kształtowali postawy ludzkie. Bliżej święceń uczestniczyli także w rekolekcjach. Wszystko to po to, aby już jutro, być gotowymi do przyjęcia święceń kapłańskich z rąk Biskupa Rzeszowskiego. Będzie to wielki dzień dla trzech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Zdecydowali się na drogę kapłaństwa nie jest łatwą decyzją, jednak trzej diakoni: Dawid Piróg, Janusz Szczęch i Łukasz Cyrnek są pewni swojego wyboru i mają świadomość, co oznacza odpowiedź na powołanie.

Data święceń kapłańskich, 18 maja, przypada na dzień przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Msza święta i obrzędy udzielania święceń prezbiteratu zaplanowano na godzinę 10:00. Wydarzeniem tym będzie można podzielić się za pośrednictwem naszego radia, które przewidziało transmisję tej uroczystości.