Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" zaprasza do przetargu na dostawę eco-friendly autobusów

17 maja br. w Rzeszowie, Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” ogłosił publiczny konkurs ofert na dostarczenie dwóch niskoemisyjnych autobusów napędzanych technologią CNG, czyli sprężonym gazem ziemnym. To już kolejny tak innowacyjny krok w obszarze komunikacji miejskiej na terenie tego Związku Gmin.

Obecna inwestycja jest prowadzona pod nazwą: „Zakup autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG do realizacji zadań w zakresie transportu publicznego na terenie Związku Gmin „PKS”. W ramach tej inicjatywy, planowane jest wprowadzenie do użytku publicznego dwóch nowoczesnych autobusów, które będą miały znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Zakup nowych pojazdów będzie możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z warunkami wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z tego funduszu, przewidywana wartość całkowita tej inwestycji wynosi 2.952.000,00 PLN brutto. Przy czym wielkość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład może wynieść nawet do 2.000.000,00 PLN.