Żegnamy Jana Waldemara Sołka – wybitnego działacza społecznego, pedagoga i dziennikarza

Rozpoczynamy od smutnej wiadomości o śmierci Jana Waldemara Sołka – wyjątkowej postaci polskiego samorządu, dziennikarstwa i biurokracji. Był jednym z czołowych działaczy opozycyjnych w czasach PRL, za co został uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności. Znany był także z pracy pedagogicznej w szkołach Rzeszowa oraz jako współtwórca Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przeworsku. Od lat zajmował się także działalnością sportową jako prezes Podkarpackiego Związku Szermierczego oraz turystyczną, będąc na czele Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W 2017 roku dołączył do grona asystentów marszałka województwa podkarpackiego.

Jan Sołek przyszedł na świat 24 czerwca 1958 roku w Przeworsku. W 1979 roku ukończył Technikum Elektryczne w swoim rodzinnym mieście, a rok później rozpoczął studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Swoją aktywność społeczną przejawiał już w latach studenckich, stając się jednym z liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od listopada 1981 roku zaangażował się w pracę w Komitecie Strajkowym na własnej uczelni.

18 lutego 1982 roku doszło do wydarzenia, które zaważyło na dalszych losach Sołka – funkcjonariusze SB dokonali przeszukania jego pokoju akademickiego, gdzie znaleziono materiały bezdebitowe. W efekcie tych działań, Sołek został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa, gdzie przebywał do maja 1982 roku. Po zwolnieniu z internowania nie przestał działać – kontynuował swoje działania opozycyjne, co w 1983 roku doprowadziło do relegowania go z uczelni.