Magistrat w Rzeszowie przeznaczył 250 tysięcy złotych na renowacje zabytków

Miasto Rzeszów przeznaczyło fundusze w kwocie 250 tysięcy złotych na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta. Właściciele trzech takich budynków otrzymali umowy potwierdzające przekazanie środków.

W ramach wspomnianego dofinansowania, parafia Chrystusa Króla otrzymała 100 tysięcy złotych. Środki te mają zostać wykorzystane na prace związane z izolacją fundamentów najstarszej części kościoła. Fundacja Domus Pacis, odpowiedzialna za opiekę nad Zespołem Dworsko-Parkowym w Słocinie, otrzymała podobną kwotę. Te pieniądze zostaną przeznaczone na remont elewacji cokołu historycznego dworu Chłapowskich, położonego na osiedlu Słocina.

Kolejne 50 tysięcy złotych trafiło do parafii greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Fundusze te mają służyć do renowacji elewacji budynku cerkwi mieszczącej się przy ulicy Targowej.

Pracownica biura miejscowego konserwatora zabytków, Karolina Chomiczewska, podkreśla, że proces przyznawania dotacji uwzględniał różne czynniki. Między innymi brano pod uwagę postęp prac remontowych w poprzednich latach oraz zapewnienie dostępności odnowionych obiektów dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Kluczowe było również to, aby mieć pewność sfinalizowania prac remontowych. Wszystkie budynki, które otrzymały dofinansowanie, są wpisane do rejestru zabytków.