Zakaz przemieszczania pszczół i sprzętu pasiecznego w Rzeszowie i okolicach z powodu choroby pszczół

Beata Sander, pracownik Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, zapewnia, że obecna choroba pszczół nie stanowi zagrożenia dla innych zwierząt ani ludzi.

Jak informuje, zarówno miasto Rzeszów, jak i otaczające je gminy, otrzymały oficjalne rozporządzenie od powiatowego lekarza weterynarii z tego miasta. Dokument ten zawiera informacje o występującej aktualnie na tym terenie chorobie pszczół.

Zgodnie z rozporządzeniem, obszar, na którym występuje zgnilec amerykański pszczół, obejmuje takie miejscowości jak Malawa, Krasne czy Kielnarowa oraz Tyczyn i Chmielnik. Dotyczy to również wielu osiedli w samym Rzeszowie: Budziwój, Biała, Matysówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Zawisza Czarny, Dąbrowski, Staroniwa, Piastów, Grota-Rowecki, Nowe Miasto, Paderewski, Kmity, Pułaski, Śródmieście, Mieszko I, Wilkowyja, F. Kotuli, Krakowska – Południe, Kr. Augusta, 1000-lecia, Wł. Andersa, Pobitno, Baranówka, Staromieście i Załęże.

Beata Sander wyjaśnia, że ten konkretny obszar zostanie oznaczony odpowiednimi tablicami zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu powiatowego lekarza weterynarii w Rzeszowie.

Rozporządzenie wprowadza surowy zakaz przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu czy samych pszczół na tym obszarze. Dotyczy to również produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, które mogą być potencjalnym źródłem przenoszenia choroby. Wprowadza także zakaz organizowania wystaw i targów, na których obecne są pszczoły.