Rekordowy grant dla Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – modernizacja wodociągów i kanalizacji na horyzoncie

Rzeszowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) miało to szczęście, że otrzymało dotację w niebywale wysokiej kwocie prawie 130 milionów złotych. To finansowe wsparcie ma umożliwić znaczące prace modernizacyjne głównych rurociągów wodnych oraz poszerzenie systemu kanalizacji sanitarnych w obszarze miasta Rzeszowa.

18 czerwca, w stolicy Polski – Warszawie, formalne podpisanie umowy odbyło się pomiędzy prezydentem Rzeszowa, Konradem Fijołkiem, a prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, Marcinem Lewandowskim. Umowa ta gwarantuje dofinansowanie inwestycji na poziomie blisko 130 milionów złotych z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to część programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), który będzie korzystny dla rzeszowskiego MPWiK.