Nowe zbiorniki retencyjne w 13 przedszkolach Rzeszowa

Zbiorniki retencyjne prędko pojawią się w kolejnych placówkach miejskich. Tym razem jest to planowane dla 13 przedszkoli położonych w Rzeszowie. Każdy z tych zbiorników będzie miał pojemność równą 1000 litrów. Całkowity koszt zakupu i montażu zbiorników wyniesie w przybliżeniu 50 tysięcy złotych.

Plany obejmują instalację zbiorników retencyjnych na terenie przedszkoli położonych przy takich ulicach jak: Mazurska, Rejtana, Krajobrazowa, Rataja, Kochanowskiego oraz Piastów. Całe przedsięwzięcie jest realizowane w kontekście „Programu edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu”. To zadanie wykonuje Urząd Miasta Rzeszowa, korzystając z udziału środków finansowych pochodzących od WFOŚiGW w Rzeszowie. Dofinansowanie pokrywa 50 procent kosztów, ale nie więcej niż 25 tysięcy złotych. Program zawiera także zakup i montaż naziemnych zbiorników retencyjnych dla deszczówki, które są wyposażone w tablice edukacyjne. Tablice te zostaną zamontowane na terenach miejskich jednostek. Projekt zawiera również elementy edukacyjne i praktyczne w postaci prelekcji dotyczących małej retencji, troski o zasoby wodne oraz praktycznych metod wykorzystania zebranej wody deszczowej.

Urząd Miasta Rzeszowa od 2020 roku, jako część małej retencji, wprowadza infrastrukturę służącą do zbierania i wykorzystywania wody deszczowej. Do 2023 roku zbiorniki zostały zamontowane już w 48 różnych placówkach na terenie miasta. Wśród nich znalazły się żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej oraz dom dziecka.