Sędzia Dariusz Mazur uniewinniony przez Sąd Dyscyplinarny w Rzeszowie od zarzutu naruszenia godności urzędu

Sędzia Dariusz Mazur, oskarżony o pogwałcenie godności urzędu sędziego, został oczyszczony z zarzutów w piątkowym wyroku wydanym przez Sąd Dyscyplinarny działający przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Warto podkreślić, że decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna.

Podłożem sprawy było publiczne oświadczenie sędziego, w którym zdaniem oskarżycieli język użyty w stosunku do I prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej, sugerował jej odpowiedzialność za „zbrodnię sądową” oraz „zbrodnię prawniczą”.

Przewodniczący składu orzekającego złożonego z trzech sędziów, Dariusz Lotycz, podczas ustnego przedstawienia motywacji wyroku, zaznaczył, iż zgromadzone dowody „bezwzględnie wykluczyły możliwość, żeby to właśnie pan sędzia użył określenia »zbrodnia sądowa«”.

Na przeciwnym biegunie znalazło się stwierdzenie „zbrodnia prawnicza”, które to sędzia Mazur przyznał się użyć.

W wyjaśnieniach do wyroku, sędzia Lotycz podkreślił, że dodatkowym aspektem przemawiającym za uniewinnieniem sędziego Mazura była intencja, rozumiana jako zamiar w kontekście potocznym.