Gorące wakacje dla seniorów Rzeszowa: bogate oferty organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich

Seniorzy nie muszą spędzać letnich miesięcy w czterech ścianach swojego domu. Atrakcje takie jak rękodzieło, porady komputerowe, warsztaty, czytanie książek czy taniec oferowane są przez różne organizacje i instytucje w Rzeszowie. Poniżej zaprezentowano niektóre z nich.

Podczas wakacji w Rzeszowie, lokalne organizacje non-profit, które współpracują z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz instytucje miejskie, przygotowały wiele atrakcji i zajęć dla seniorów. Nie ma szans na nudę podczas tych letnich aktywności.

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie oferuje różne aktywności integracyjno-aktywizujące, treningi sportowo-ruchowe oraz marsze-treningi. Z drugiej strony, Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz chorych na chorobę Parkinsona zachęca do udziału w wydarzeniach integrujących kulturalno-edukacyjnych, wyjazdach integrujących i pobudzających do aktywności oraz podróżach.

Stowarzyszenie Amatorów Fotografii proponuje warsztaty z fotografii. Z kolei, Fundacja „Z miłości do życia” organizuje prelekcje oraz warsztaty psychologiczno-pedagogiczne na temat radzenia sobie ze stresem, które mają na celu poprawę samopoczucia i wsparcie emocjonalne uczestników.

Stowarzyszenie Międzypokoleniowe MISZ MASZ – Kultura, Rozwój, Aktywizacja zaprasza na marsz Gwiaździsty nordic walking i wspólny grill, aby umocnić więzi między pokoleniami. Wreszcie, Stowarzyszenie MUSICUS Kameraliści Rzeszowscy organizuje koncert „Wiosenny walc” z muzyką wiedeńską, który ma nie tylko wartość artystyczną, ale również edukacyjną i terapeutyczną.